Esox-Consulting

Motto

Otec mi povedal: “Nájdi si troch ľudí. Lekára, čo Ti vylieči telo. Kňaza, čo Ti vylieči dušu. A dobrého účtovníka.”

(úryvok z filmu Schindlerov zoznam)

Cenník

Cenník služieb spojených s vedením účtovníctva a daňovým poradenstvom

P o l o ž k a

Cena v €

1.

Zaúčtovanie

zápis položky v JÚ (denník alebo pomocné knihy)

zápis v pomocnej kniha (kniha faktúr, kniha DPH, kniha DHM)

 

0,70

0,80

zápis položky v PÚ (denník alebo pomocné knihy)

zápis v pomocnej kniha (kniha faktúr, kniha DPH, kniha DHM)

0,80

0,80

2.

Vystavenie účtovného dokladu (faktúra, interný, PD, VD….)

0,50

3.

Vyplnenie a doručenie daňového priznania DPH

30,00

4.

5.

Vypracovanie dodatočného priznania DPH

Minimálna sadzba pre vedenie

jednoduchého účtovníctva mesačne do 100 zápisov v peňažnom denníku bez ročnej účtovnej závierky (nad stanovený počet zápisov – cena kalkuláciou)

podvojného účtovníctva mesačne do 50 zápisov v účtovnom denníku (bez ročnej účtovnej závierky (nad stanovený počet zápisov – cena kalkuláciou)

20,00

 

50,00

80,00

Ceny za účtovné práce je možné dohodnúť aj paušálnou sadzbou mesačne

6.

Spracovanie daňového priznania typ A dane (dodatočného) z príjmu FO

20,00 – 40,00

7.

Spracovanie daňového priznania typ B dane z príjmu FO a výkazov

80,00 -120,00

8.

Spracovanie daňového priznania dane z príjmu PO – PÚ a účtovnej závierky (výkazy, poznámky)

100,00 – 140,00

9.

Spracovanie štatistických výkazov (za ks)

15,00 – 25,00

10.

Spracovanie ohlasovacej povinnosti voči správcovi dane

10,00

11.

Spracovanie miezd za pracovníka (+ mzdový list, ročné zúčtovanie, výkazy poisťovniam) mesačne

10,00

12.

Preberanie alebo doručovanie dokladov u klienta

10,00

13.

14.

Vyúčtovanie zahraničnej služobnej cesty

Vypracovanie podkladov pre banku k úveru

10,00

20,00-40,00

15.

Spracovanie vnútropodnikovej smernice

40,00 – 100,00

16.

Kontrola účtovných dokladov (hodina)

40,00

17.

Konzultácie, zastupovanie v daňovom konaní, pri daňovej kontrole, spracovanie: písomného stanoviska, odvolania, žiadosti, zmluvy, podnikateľského plánu, evidencie jázd, a pod. – podľa časovej náročnosti sadzbou za hod.

40,00

18.

19.

20.

21.

Konzultácia mimo B. Bystricu u klienta (hodina)

Zaškolenie účtovníčky (hodina) – cena ako za konzultácie

Spracovanie kontrolného výkazu pre DPH

Spracovanie súhrnného výkazu pre DPH

50,00

50,00

20,00 – 35,00

20,00 – 30,00

22.

Spracovanie účtovného rozvrhu

20,00

Možné prirážky

23.

– za rýchlosť spracovania zákazky

20 – 50 % z ceny

– za triedenie dokladov

10 % k fakturácii

– za oneskorené predloženie dokladov na zúčtovanie DPH:

od 21. – 24. dňa v mesiaci

25. deň bez záruky

 

20 % z ceny

30 % z ceny

Cenník platí od:

1.1.2017