Esox-Consulting

Motto

Otec mi povedal: “Nájdi si troch ľudí. Lekára, čo Ti vylieči telo. Kňaza, čo Ti vylieči dušu. A dobrého účtovníka.”

(úryvok z filmu Schindlerov zoznam)

Dane

V oblasti daní

  • Zabezpečenie registrácie daňových subjektov
  • Zastupovanie v daňovom konaní a pri daňovej kontrole pred správcom dane
  • Generálne zastupovanie klienta pred správcom dane
  • Konzultácie alebo písomné stanoviská v daňových veciach
  • Vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmu, pre miestne dane a pre DPH
  • Daňové poradenstvo, č. osvedčenia 29/92 – u nás, u zákazníka alebo na základe písomného vyžiadania
  • Doručovanie daňových podaní elektronickou formou so zaručeným podpisom
  • Vybavovanie refundácia DPH zaplatenej v zahraničí
  • Pre oblasť daňového poradenstva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Wustenrot