Esox-Consulting

Motto

Dávajte cisárovi, čo je cisárovo…

Matúš (Mt. 22, 17) a Lukáš (Lk 20, 25)

Ekonomické poradenstvo

V oblasti ekonomického poradenstva

  • Spracovanie podnikateľských plánov
  • Tvorba finančných analýz firmy
  • Spracovanie ekonomických prepočtov a podkladov k žiadostiam o úver
  • Posúdenie efektívnosti investičných zámerov