Esox-Consulting

Motto

Otec mi povedal: “Nájdi si troch ľudí. Lekára, čo Ti vylieči telo. Kňaza, čo Ti vylieči dušu. A dobrého účtovníka.”

(úryvok z filmu Schindlerov zoznam)

Iné

 • Súdno-znalecké posudky v odboroch:
  • Ekonómia a manažment, odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo
  • Ekonómia a manažment, odvetvie: Financie
  • Priemyselné vlastníctvo
 • V spolupráci s AAA Experts, s.r.o. ponúkame stanovenie hodnoty firmy alebo jej časti
 • V spolupráci s komerčno-právnymi kanceláriami pomoc pri zakladaní podnikov a pri styku s obchodným registrom
 • Pomôžeme Vám pri výbere pracovníka na funkciu účtovníka – ekonóma firmy
 • Preskúšame a zaškolíme Vášho účtovníka – ekonóma firmy
 • V spolupráci s našim správcom konkurznej podstaty pomôžeme pri reštrukturalizácii firmy
 • Pre oblasť súdneho znalectva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Generali