Esox-Consulting

Motto

Ak chcete byť bohatý, musíte vedieť, aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami. Bohatí ľudia kupujú aktíva, chudobní pasíva. Aktíva peniaze prinášajú, pasíva peniaze odnášajú.

R. T. Kiyosaki

Kto sme?

Firma ESOX Consulting vznikla v marci roku 1990, ako jedna z prvých, ktoré poskytovali komplexný poradenský servis malým a stredným podnikom v regióne, robili školenia podnikateľov a privatizačné projekty.

Využívame bohaté dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti pomoci malým a stredným podnikom. Staviame na profesionálnych skúsenostiach našich konzultantov a pracovníkov a na individuálnom prístupe k zákazníkom. Náš úspech stojí na uplatňovaní marketingových prístupov v poradenstve a ostatných poskytovaných službách firmou ESOX Consulting. V roku 2009 sme vytvorili aj spoločnosť s ručením obmedzeným s rovnakým obchodným názvom.

Naším cieľom je poskytnúť klientovi kvalitné služby v oblasti ekonomického (najmä daňového a účtovného) poradenstva, ktoré prispejú k efektívnemu fungovaniu jeho podniku.

O kvalite našej práce svedčí spokojnosť našich klientov, z ktorých nám je väčšina verná viac ako 15 rokov.


Kto poskytuje služby

prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.:Snímkaa

 • daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia 29/92
 • súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, evidenčné číslo znalca  910 511
 • marketingové poradenstvo
 • marketingový audit

 

Ing. Bc. Jaroslav Ďaďo, PhD.snimkad

 • súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie: financie, účtovníctvo a daňovníctvo
 • priemyselné vlastníctvo
 • evidenčné číslo znalca: 914753
 • účtovník špecialista

 

 

Ing. Monika Ďaďová, PhD.snimkae

 • účtovník metodik
 • správca účtovného systému
 • marketingové poradenstvo

 

 

 

 

Ing. Monika Ďaďová,Snímkab

 • špecialista na mzdovú a personálnu agendu a účtovníctvo

 

 

 

 

Ing. Jana Ďaďová, PhD.,snimkac

 • účtovník špecialista
 • marketingobý špecialista – marketingové poradenstvo
 • marketingový audit

 

 

 


Certifikáty

 • Accounting and Tax Consulting at the Clients Site, Finanzakademie, Wien, 1998
 • Marketing – Training of Trainers, WIFI, euroSolution, Bratislava, 2000-2001
 • How to be a better policy advisor, NISPAcee, Bratislava, 2001
 • Ehics and Responsibility, NISPAcee, Bialystok, Poľsko 2001

Lektorská činnosť

 • Evidencia a jednoduché účtovníctvo – Okresný úrad práce, B. Bystrica, 1992-1995
 • Dane – EF UMB B. Bystrica
 • Daňový systém – BIVŠ, Praha – pobočka B. Bystrica
 • Finančný controlling, TENTO, a. s. Žilina a iné
 • Účtovníctvo – Európsky polytechnický inštitút  Kunovice, ČR
 • Finančný manažment – MBA študijný program SMA Bratislava

 

Komunikujeme aj v jazyku anglickom, ruskom,  dorozumieme sa v jazyku srbskom/chorvátskom a poľskom.