Esox-Consulting

Motto

Ak chcete byť bohatý, musíte vedieť, aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami. Bohatí ľudia kupujú aktíva, chudobní pasíva. Aktíva peniaze prinášajú, pasíva peniaze odnášajú.

R. T. Kiyosaki

CENNÍK

Cenník služieb spojených s vedením účtovníctva a daňovým poradenstvom

 

 P o l o ž k a Cena v 
1.

 

 

Zaúčtovanie

 • zápis položky v JÚ (denník alebo pomocné knihy)
 • zápis v pomocnej kniha (kniha faktúr, kniha DPH, kniha DHM)
 • zápis položky v PÚ (denník alebo pomocné knihy)
 • zápis v pomocnej kniha (kniha faktúr, kniha DPH, kniha DHM)
 

 • 1,00
 • 1,00
 • 1,00
 • 1,00
 2.Vystavenie účtovného dokladu (faktúra, interný, PD, VD….)1,00
3.Vyplnenie a doručenie daňového priznania DPH30,00
4.Vypracovanie dodatočného priznania DPH dôvodmi na strane klienta30,00
5.Minimálna sadba za mesiac pre vedenie

 • jednoduchého účtovníctva mesačne do 50  účtovných zápisov bez ročnej účtovnej závierky (nad stanovený počet zápisov – cena kalkuláciou)
 • podvojného účtovníctva mesačne do 50 účtovných zápisov (bez ročnej účtovnej závierky (nad stanovený počet zápisov – cena kalkuláciou)
 

40,00

60,00

Ceny za účtovné práce je možné dohodnúť aj paušálnou sadzbou mesačne
6.Spracovanie daňového priznania typu A dane (dodatočného) z príjmu FO20,00 – 40,00
7.Spracovanie daňového priznania typu B dane z príjmu FO a výkazov80,00 -120,00
8.Spracovanie daňového priznania dane z príjmu PO – PÚ a účtovnej závierky (výkazy, poznámky)100,00 – 150,00
9.Spracovanie štatistických výkazov15,00 – 25,00
10.Spracovanie ohlasovacej povinnosti voči správcovi dane10,00
11.Spracovanie miezd za pracovníka (+ mzdový list, ročné zúčtovanie, výkazy poisťovniam) mesačne10,00
12.Preberanie alebo doručovanie dokladov u klienta20,00
13.

14.

Vyúčtovanie zahraničnej služobnej cesty

Vypracovanie podkladov pre banku k úveru

10,00

30,00-60,00

15.Spracovanie vnútropodnikovej smernice200,00 – 500,00
16.Kontrola účtovných dokladov u klienta – hodina50,00
17.Konzultácie, zastupovanie v daňovom konaní pred správcom dane, spracovanie: písomného stanoviska, odvolania, žiadosti, zmluvy, podnikateľského plánu, evidencie jázd, a pod. – podľa časovej náročnosti sadzbou za hod.50,00
18.

19.

Konzultácia mimo B. Bystricu u klienta hod.

Zaškolenie účtovníčky – hod. – cena ako za konzultácie

60,00
20.Spracovanie účtovného rozvrhu30,00
Možné prirážky
21.
 • za rýchlosť spracovania zákazky
20–50 % z ceny
 • za triedenie dokladov
10 % k fakturácii
 • za oneskorené predloženie dokladov na zúčtovanie DPH:
  • od 21. – 24. dňa v mesiaci
  • 25. deň bez záruky
20 % z ceny
40 % z ceny
22.Na základe dlhodobejšej spolupráce je možné odmenu za služby dohodnúť paušálnou sumou za mesiac.
23.Spracovanie transferovej dokumentácieCena dohodou
Cenník platí od:1. 1. 2021


Cenník v PDF
na stiahnutie alebo pre tlač TU >> Esox cenník od 2021