Esox-Consulting

Motto

V účtovníctve nejde o čísla, ale o to, čo čísla hovoria. Nestačí čítať, treba aj rozumieť.

R. T. Kiyosaki

Ekonomické poradenstvo

V oblasti ekonomického poradenstva

  • Spracovanie podnikateľských plánov
  • Tvorba finančných analýz firmy
  • Spracovanie ekonomických prepočtov a podkladov k žiadostiam o úver
  • Posúdenie efektívnosti investičných zámerov