Esox-Consulting

Motto

Ak chcete byť bohatý, musíte vedieť, aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami. Bohatí ľudia kupujú aktíva, chudobní pasíva. Aktíva peniaze prinášajú, pasíva peniaze odnášajú.

R. T. Kiyosaki

Ekonomické poradenstvo

V oblasti ekonomického poradenstva

  • Spracovanie podnikateľských plánov
  • Tvorba finančných analýz firmy
  • Spracovanie ekonomických prepočtov a podkladov k žiadostiam o úver
  • Posúdenie efektívnosti investičných zámerov