Esox-Consulting

Motto

Ak chcete byť bohatý, musíte vedieť, aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami. Bohatí ľudia kupujú aktíva, chudobní pasíva. Aktíva peniaze prinášajú, pasíva peniaze odnášajú.

R. T. Kiyosaki

Marketing

V oblasti marketingu

  • Externý marketingový audit
  • Vypracovanie projektu  marketingového výskumu a jeho realizácia
  • Marketingové analýzy produktového portfólia firmy, analýzy marketingového mixu alebo marketingového okolia firmy.
  • Marketingové poradenstvo
  • Marketingové vzdelávanie (základy marketingu, marketing služieb, medzinárodný marketing, strategický marketing, riadenie marketingových aktivít, marketingové analýzy, manažment značky)
  • Pri spracúvaní projektov a školení spolupracujeme s Inštitútom marketingu a manažmentu B. Bystrica
  • Marketingový audit