Esox-Consulting

Motto

Otec mi povedal: “Nájdi si troch ľudí. Lekára, čo Ti vylieči telo. Kňaza, čo Ti vylieči dušu. A dobrého účtovníka.”

(úryvok z filmu Schindlerov zoznam)

Marketing

V oblasti marketingu

  • Externý marketingový audit
  • Vypracovanie projektu  marketingového výskumu a jeho realizácia
  • Marketingové analýzy produktového portfólia firmy, analýzy marketingového mixu alebo marketingového okolia firmy.
  • Marketingové poradenstvo
  • Marketingové vzdelávanie (základy marketingu, marketing služieb, medzinárodný marketing, strategický marketing, riadenie marketingových aktivít, marketingové analýzy, manažment značky)
  • Pri spracúvaní projektov a školení spolupracujeme s Inštitútom marketingu a manažmentu B. Bystrica
  • Marketingový audit