Esox-Consulting

Motto

Ak chcete byť bohatý, musíte vedieť, aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami. Bohatí ľudia kupujú aktíva, chudobní pasíva. Aktíva peniaze prinášajú, pasíva peniaze odnášajú.

R. T. Kiyosaki

Účtovníctvo

V oblasti účtovníctva

 • Účtovné poradenstvo
 • Kompletné vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
 • Rekonštrukcia účtovníctva
 • Kontrola vedenia účtovníctva
 • Pomoc pri mimoriadnej alebo riadnej ročnej účtovnej uzávierke
 • Vypracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc pre firmy
 • Komplexná mzdová a personálna agenda pracovníkov firmy (zúčtovanie miezd, prihlášky a odhlášky pracovníkov, výkazy, hlásenia, ročné zúčtovanie miezd…)
 • Kontakty so sociálnou a zdravotnou poisťovňou a národným úradom práce, vrátane zastupovania pri kontrole vykonávanej uvedenými inštitúciami
 • Vypracujeme a zavedieme systém evidencie firmy
 • A okrem toho: Ak chcete naučíme Vás účtovať.
 • Pre oblasť vedenia účtovníctva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Wustenrot.
 • Služby vedenia účtovníctva robíme na základe zmluvy uzatvorenej s klientom